Menu
Your Cart
Mağazalarımızı ziyaret edin HostArazisi

Partnership Conditions

Satış Ortaklığı Sözleşmesi

Madde 1 – KISALTMALAR:
Bu sözleşme içinde bundan sonra,  satış ortağı “Ortak”, HostArazisi Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri. “HostArazisi”, işlemin gerçekleştiği elektronik ortam teknoloji.hostarazisi.com “HostArazisi”, sözleşmeye konu olan ürün ya da hizmet ise “Ürün” olarak adlandırılıcaktır.

Madde 2 – TARAFLAR:
Sözleşmenin taraflarından HostArazisi,  HostArazisi’nin sahip olduğu ve işlettiği bir çevrimiçi satış sitesidir. HostArazisi’nin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Adres : Tuna Mah. 5549 Sok. No:.17 Çamdibi - Bornova/İzmir.
Tel : 0232 433 25 23 / Faks : / GSM : 0538 025 01 74

E-posta:  bilgi@hostarazisi.com

Ortak bilgileri aşağıdaki gibidir.

Madde 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:
Ortağın kendi web siteleri, e-posta adresleri ve diğer Internet iletişim araçları üzerine koyacağı bir bağlantı ile HostArazisi’nin sağladığı ürünlerin satışı, tarafların yükümlülükleri ve bu satış sonrası oluşan gelir paylaşımının ve ödemenin koşulları ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi bu sözleşmenin konusunu oluşturur.

Madde 4 – YÜRÜRLÜK:
Bu sözleşme, Ortağın HostArazisi’ne üye olması ve HostArazisi’nin satış ortaklığı isteğini onaylamasıyla yürürlüğe girer. Süresi bir yıldır. HostArazisi, sözleşmeyi istediği anda sonlandırabilir.

Madde 5 – YÜKÜMLÜLÜKLER:
5.1. Ortak, HostArazisi tarafından kendisi için üretilen bağlantıyı web sitesi, e-posta adresi ve diğer Internet ortamlarında paylaşabilir.
5.2. Ortak, HostArazisi tarafından kendisine verilen içerik üzerinde değişliklik yapamaz.
5.3. Ortak, HostArazisi ve Ürün hakkında yanlış ve abartılı bilgi vermeyeceğini kabul eder.
5.4. Ortak, kendisi için verilen kullanıcı adı ve şifresini korumayı, başkalarıyla paylaşmamayı ve şifre kullanımından doğacak sorunlarda sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder. Tersi durumda, ortaklık ilişkisini başlatmamalıdır.
5.5. Ortak, HostArazisi’ne üye olurken verdiği bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin kullanılması sırasında, yanlış ya da eksik olarak verilen bilgiler nedeniyle doğacak zararlardan dolayı sorumlu olacağını kabul eder.
5.6. Ortak, kendi web sitelerinde, e-posta adreslerinde HostArazisi ya da Ürün hakkında ileri sürdüğü düşüncelerin ve eklediği belgelerin sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder.
5.7. Ortak, HostArazisi’nin başkalarına da satış ortaklığı verebileceğini kabul eder.
5.8. Ortak, HostArazisi’nin satış ortaklığını tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmadan sonlandırabileceğini kabul eder.
5.9. Ortak, satış komisyonu ödemesinin banka hesabına yapılacağını kabul eder.
5.10. HostArazisi, satışı ortaklığını etkileyecek her türlü değişiklik hakkında Ortağa bilgi vermeyi  taahhüt eder.
5.11. HostArazisi, Ortak üzerinden gelen müşterilere mümkün olan her türlü desteği vereceğini taahhüt eder.
5.12. HostArazisi, Ortak üzerinden gelen müşterilerin siparişlerini mümkün olan en kısa sürede karşılayacağını taahhüt eder.
5.13. HostArazisi, Ortak üzerinden gelen müşterilerin siparişlerini beklenmeyen nedenlerle karşılamakta sorun yaşarsa, bu konuda Ortağa bilgi vermeyi taahhüt eder.

Madde 6 - ÖDEME KOŞULLARI:
6.1. HostArazisi, komisyon oranlarını ve en az ödeme tutarını dilediği zaman değiştirebilir. Ortak bu nedenle herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Şu anda geçerli komisyon oranı %5, ödeme yapılacak en az tutar ise 50TL’dir.
6.2. Satış komisyonuna temel olacak tutar, ürünün HostArazisi’ndeki indirimli, kargo bedeli hariç TL fiyatıdır.
6.3. Siparişte olan ancak sağlanamayan ürünler için Ortağa komisyon ödenmez.
6.4. Müşteriden ödeme alınamaması nedeniyle iptal edilen satışlar için Ortağa komisyon ödenmez.
6.5. Müşteri tarafından cayma hakkı kullanılarak geri verilen satışlar için Ortağa komisyon ödenmez.
6.6. Her ayın sonunda, o ay yapılan satışlardan elde edilen komisyon tutarı hesaplanarak Ortağağın isteği üzerine Ortağa bildirilir. Karşılıklı olarak üzerinde anlaşılan komisyon tutarı ödemeye temel alınır. En az ödeme tutarının altında kalan komisyon tutarı bir sonraki aya aktarılır.
6.7. Ödeme, Ortak tarafından düzenlenecek fatura ya da diğer geçerli ödeme belgelerinin HostArazisi’ne ulaşmasından sonra yapılır. Ortak vergi mukellefi değilse, HostArazisi bir gider pusulası düzenler. Vergi yasaları gereği gider pusulası düzenlenen Ortak adına ödenecek vergiler kesildikten sonra kalan net tutar Ortağın banka hesabına havale edilir

Madde 7 – BİLDİRİM ADRESİ VE YÖNTEMİ:
Taraflar adres değişikliklerini yazılı olarak bildirmedikleri sürece sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak bildirimler geçerli olacaktır. Bildirimler, yetkili kişiler tarafından, imza karşılığı yazılı olarak, imzalı karşı mesaj ile onaylanan faks mesajı, telgraf, alındığı karşı mesaj ile onaylanan e-posta mesajı ile yapılabilir.

Madde 8 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ:
8.1. Ortak, bu sözleşme kapsamında doğabilecek uyuşmazlıklarda, HostArazisi’nin defter ve diğer elektronik kayıtlarının geçerli olacağını kabul eder. HostArazisi kayıtlarına itiraz ve bunların uygun  tutulduğu konusunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.2. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir ilindeki mahkemeler ve icra müdürlükleri yetkilidir.HOSTARAZİSİ                                                                                  SATIŞ ORTAĞI

Use of Cookies
We use cookies on our site to provide you with a better service.
By continuing to use our site, you consent to our use of cookies. For detailed information, you can review our Cookie Policy.